Η Paramaount Energy αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Κυπρού με δημιουργία νέου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού!

Σημαντικός παίκτης στην ηλεκτροπαραγωγή φιλοδοξεί να καταστεί η εταιρεία PARAMOUNT ENERGY CORPORATION Ltd, η οποία προτίθεται να αρχίσει σύντομα την κατασκευή συμβατικού σταθμού παραγωγής ενέργειας με μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα εργάζονται με φυσικό αέριο.

Όπως αναφέρεται στα σχέδια και τις μελέτες που κατατέθηκαν ενώπιον των αρμόδιων αρχών ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός που θα κατασκευαστεί στην βιομηχανική περιοχή του Βασιλικού θα είναι ισχύος 100MW.  

Το οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός βρίσκεται κοντά στο  εργοστάσιο παραγωγής Τσιμέντου του Βασιλικού (δυτικά του έργου σε απόσταση 350 μέτρων περίπου από τα όρια της εγκατάστασης).

1

Επίσης, το λιμάνι Βασιλικού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 900 m στα νοτιοδυτικά, του έργου.

Άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή είναι το λιμάνι Αρχιρόδον (1,500 m), η μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων του Συμβουλίου Λεμεσού – Αμαθούντας, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της εταιρείας PPT Aviation Services & Petrolina Holdings (1,100 m), οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της εταιρείας VTT (850m), το αλιευτικό καταφύγιο στο Ζύγι (1,500 m), το σημείο πρόσδεσης της ΑΗΚ, ιχθυοκαλλιέργειες στη θαλάσσια περιοχή του Βασιλικού, ο σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Βασιλικού της ΑΗΚ (δυτικά σε απόσταση 3,600 μέτρων περίπου από τα όρια της εγκατάστασης) καθώς και δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας ψαριών ( 1,300 m) της Blue Island HoldingsLtd και στα 1,700 μέτρα της Seawave Ltd.

1

Δυτικά της εγκατάστασης σε απόσταση 3,600 μέτρων περίπου βρίσκεται η Ναυτική Βάση «Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης». Δυτικότερα σε απόσταση 4,500 μέτρων από την εγκατάσταση, στην Ακτή του Κυβερνήτη λειτουργεί κατασκηνωτικός χώρος με εστιατόριο και πλαζ, ενώ υπάρχουν και περίπου 20 εξοχικές κατοικίες. Στα ανατολικά και σε απόσταση 700 m συναντώνται οι πρώτες κατοικίες της κοινότητας Ζυγίου, το οποίο είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στην ευρύτερη περιοχή με μικρά παραλιακά εστιατόρια που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Ο νέος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός απέχει επίσης 2 km από τα νοτιοανατολικά όρια της κοινότητας του Μαρί.

Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσω της οδού πρόσβασης στην Τσιμεντοβιομηχανία του Βασιλικού από την κοινότητα Ζυγίου.

1

Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της PARAMOUNT ENERGY CORPORATION Ltd είναι ο τρίτος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βασιλικό αφού εκτός από το σταθμό της ΑΗΚ βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής άλλη μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου 230MW της εταιρείας Power Energy Cyprus Ltd.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού
Η παραγόμενη ενέργεια του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού θα προέρχεται από έξι μηχανές εσωτερικής καύσης που κινούν έξι ηλεκτρογεννήτριες ισχύος 18.321 MW (11,000 V – 50 Hz) έκαστη. Η συνολική ισχύς του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της εταιρείας PARAMOUNT ENERGY CORPORATION Ltd. θα είναι 100 MW. Οι γεννήτριες θα συνδεθούν με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο υψηλής τάσης της περιοχής μέσω υποσταθμού εντός του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

1

Το έργο θα έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Σύστημα διανομής υψηλής τάσης,
 • Βοηθητικά συστήματα,
 • Συστήματα επεξεργασίας καυσίμου,
 • Δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου,
 • Σύστημα τροφοδοσίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ο σταθμός είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιεί ως καύσιμο Φυσικό Αέριο και DFO, ώστε σε περίπτωση που η έλευση του ΦΑ καθυστερήσει ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός να μπορεί να λειτουργήσει.

Όπως αναφέρεται, ο σταθμός θα είναι έτοιμος να διαθέσει την παραγωγή του στο εθνικό δίκτυο από το 2021, και θα αποτελέσει ένα σημαντικό παραγωγό όσο αφορά την παραγωγή ενέργειας σε εθνικό επίπεδο.

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται από έξι (6) μηχανές εσωτερικής καύσης της Φινλαδικής εταιρείας Wartsila (μοντέλο W18V50DF) με γεννήτριες 18.321 MW (για λειτουργία με φυσικό αέριο). Επίσης στη μονάδα θα εγκατασταθεί σύστημα SCR ως αντιρρυπαντική τεχνολογία για τον περιορισμό των εκπομπών NOx, και σύστημα περιορισμού των εκπομπών SΟ2.

1

Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού προβλέπεται να είναι 102.6 MW όταν το χρησιμοποιούμενο καύσιμο θα είναι το DFO. Ο συντελεστής θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας θα κυμαίνεται περίπου 8,246 kJ/kWh (0.191 gr/kWh) και η ηλεκτρική απόδοση στο 43,6 %.

Η συνολική επιφάνεια της εγκατάστασης του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού θα είναι 20,551 m2, ενώ οι συνολικές επιφάνειες των επί μέρους μονάδων του Σταθμού θα είναι οι ακόλουθες:

 • Κτήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης:    1,507 m2
 • Κτίριο Ηλεκτρικού Εξοπλισμού:    205 m2
 • Αντλιοστάσιο:    21 m2
 • Μηχανουργείο:    150 m2
 • Κτήριο Διοίκησης ΗΠΣ: 302 m2
 • Κτήριο αποθήκευσης και ετοιμασίας της ουρίας 108 m2
 • Υποσταθμός: 1,530 m2
 • Χώρος δεξαμενών 3,100 m2

Σύμφωνα με τη διάταξη του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, οι μηχανές εσωτερικής καύσης και τα αντιδραστήρια για το σύστημα SCR θα εγκατασταθούν σε στεγασμένο χώρο.

Για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθεί περίφραξη περιμετρικά των τεμαχίων στα οποία θα κατασκευαστεί ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός.

1

Κληθείσα από την Brief να σχολιάσει την είσοδο νέου μεγάλου παίκτη στην ηλεκτροπαραγωγή η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου τόνισε ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου καλωσορίζει κάθε νέο εμπλεκόμενο στην αγορά ηλεκτρισμού επισημαίνοντας ότι αυτό βοηθά την ΑΗΚ να γίνει ακόμα καλύτερη.

Να σημειώσουμε ότι η παραγόμενη ενέργεια από τον νέο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό θα διοχετεύεται στο δίκτυο το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους παραγωγούς και η λειτουργία τόσο του συγκεκριμένου σταθμού όσο και κάθε άλλου που συνδέεται ρυθμίζεται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος να καθορίζει πόσες και ποιες μηχανές θα λειτουργούν ώστε να καλύπτεται η ζήτηση ενέργειας από τους καταναλωτές.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!