Δεν είναι παιγνίδι! 512 εκ ευρώ πωλήσεις πέτυχε ο Άποστολος Βακάκης και ο Όμιλος Jumbo το 2ο εξάμηνο του 2019

Η Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων του Ομίλου Jumbo που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, εγκαινίασε οριστικά την περίοδο των οικονομικών χρήσεων που στο εξής θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και θα ολοκληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούν το 78%
περίπου ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος για την υποδωδεκάμηνη εταιρική
χρήση από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το μέρισμα για τη χρήση που έκλεισε το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχεται σε 0,2820 Ευρώ
ανά μετοχή και αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που
έληξε την 30.6.2019, προσαυξημένο κατά 20% όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί η
διοίκηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης.

Το μέρισμα αυτό θα διανεμηθεί σε δύο φάσεις:

1. Στις 30.01.2020 θα καταβληθούν 0,220 Ευρώ ανά μετοχή, από τα
φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από μη
διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 όπως
ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21.01.2020
2. Το υπόλοιπο 0,062 Ευρώ ανά μετοχή, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί με
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός
του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020.

Αύξηση πωλήσεων και για τη χρήση που έκλεισε

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η διοίκηση του Ομίλου ενημέρωσε
τους μετόχους για την εξέλιξη των πωλήσεων, μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης –
εμπορικά- εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Συνολικά οι πωλήσεις του Ομίλου για την υποδωδεκάμηνη οικονομική χρήση από 1
ης Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 512,5 εκ. Ευρώ περίπου από 476,8 εκ.
Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση +7,50%.

Η αύξηση των πωλήσεων καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι συνολικά ο τομέας των
παιχνιδιών δεν έδειξε την ίδια δυναμική σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο για τον μήνα Δεκέμβριο.

Αυτή η τάση είναι Παγκόσμιο φαινόμενο και αποδίδεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της
εποχής μας «μεταναστεύουν» πιο νωρίς σε προτάσεις όπως τηλέφωνα, μουσική κτλ
μειώνοντας την δυναμική της ζήτηση για το ακριβό παιχνίδι.

Η διοίκηση του Ομίλου, είχε από καιρό επισημάνει αυτή την νέα τάση της αγοράς
παιχνιδιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλημα υπερ-αποθεματοποίησης
ξεκινώντας την νέα χρονιά.

Υπό το πρίσμα αυτό, η διατήρηση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων +7,5% σε σύγκριση
με την προηγούμενη χρήση συνιστά εξαιρετική επιτυχία πρόβλεψης και διαχείρισης.

Αναμφισβήτητα, καθοριστικό ρόλο στην επίδοση αυτή του Ομίλου διαδραμάτισαν εκτός
από την ανταπόκριση των καταναλωτών στις JUMBO προϊοντικές προτάσεις και η
βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά.

  • Oι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές),
    σημείωσαν αύξηση +4% περίπου ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων στην
    Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά +3% περίπου.
  • Οι πωλήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν πάνω από +4%
  • Οι πωλήσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά +7% περίπου

Προφανώς σημαντική ήταν η συνεισφορά της δυναμικής αγορά της Ρουμανίας όπου το
ποσοστό αύξησης των πωλήσεων ξεπέρασε το +20% .Με τη λειτουργία του ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος (14.000 τμ περίπου) στο Brasov της Ρουμανίας τον Νοέμβριο 2019, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Jumbo έφτασε τα 80 καταστήματα. Από αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.

Οι επόμενες κινήσεις

Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο
δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο κατάστημα στην Ελλάδα (9.000 τ.μ.
περίπου). Όσον αφορά την Κύπρο πέρα από την έναρξη ενός νέου υπερ- καταστήματος
στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου) θα ξεκινήσει και το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επίσης, θα λειτουργήσει στην Craiova (12.000 τ.μ. περίπου), στη Ρουμανία ένα νέο
ιδιόκτητο κατάστημα ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν αποθήκες και οι
υπηρεσίες για το e – jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου).

Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 26 καταστήματα που φέρουν το σήμα
της JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και
Μαυροβούνιο).

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!