Ο Μανώλης Καραμολέγκος μετά από 2 χρόνια, πετυχαίνει ξανά…καί του ψωμιού, το κέρδος!

Σε κερδοφόρο χρονιά αναμένεται να εξελιχθεί το 2019 για την εισηγμένη «Καραμολέγκος» και ενώ προηγήθηκαν δύο ζημιογόνες χρήσεις (επηρεασμένες από την «περιπέτεια Μαρινόπουλου»).

Σύμφωνα με τη διοίκηση η μητρική εταιρεία, αναμένεται στο τέλος του 2019 να εμφανίσει κύκλο εργασιών γύρω στα 65 εκατ. ευρώ (+8,5%), EBITDA στα 10 εκατ. ευρώ (από 7,5 εκατ. πέρυσι) και προ φόρων κέρδη στο +1,5 εκατ. ευρώ, έναντι περυσινής ζημίας 375 χιλ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, οι φετινές πωλήσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 10% και θα κυμανθούν γύρω στα 88 εκατ. ευρώ.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!