Σε κερδοφόρο χρονιά αναμένεται να εξελιχθεί το 2019 για την εισηγμένη «Καραμολέγκος» και ενώ προηγήθηκαν δύο ζημιογόνες χρήσεις (επηρεασμένες από την «περιπέτεια Μαρινόπουλου»).

Σύμφωνα με τη διοίκηση η μητρική εταιρεία, αναμένεται στο τέλος του 2019 να εμφανίσει κύκλο εργασιών γύρω στα 65 εκατ. ευρώ (+8,5%), EBITDA στα 10 εκατ. ευρώ (από 7,5 εκατ. πέρυσι) και προ φόρων κέρδη στο +1,5 εκατ. ευρώ, έναντι περυσινής ζημίας 375 χιλ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, οι φετινές πωλήσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 10% και θα κυμανθούν γύρω στα 88 εκατ. ευρώ.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!