“Απο-κοκκινοποίηση” της Εθνικής! Με 250 εκ ευρώ ο CEO της, Παύλος Μυλωνάς πούλησε τα πρώτα κόκκινα δάνεια της τράπεζας

Εθνική Τράπεζα και Elliot-Centerbridge ήρθαν σε συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Symbol το οποίο περιλαμβάνει “κόκκινα” δάνεια ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ.

Το Symbol χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνει 13.000 δάνεια, 4.180 πολύ μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία έχουν στην πλειοψηφία τους καταγγελθεί από την τράπεζα και τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί 8.000 ακινήτων. 

Η ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στα 950 εκατ. ευρώ ενώ το τίμημα της πώλησης του στην Elliot-Centerbridge έφτασε τα 250 εκατ. ευρώ. 

Το Symbol είναι το πρώτο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο “κόκκινων” δανείων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα που πουλάει η Εθνική Τράπεζα, ενώ η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων όπως υποβλήθηκε στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Τι σημαίνει για τους οφειλέτες

Οι οφειλέτες των δανείων που θα μεταβιβαστούν στην κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited, αρχικά θα ειδοποιηθούν ότι η οφειλή τους έχει μεταβιβαστεί και στην συνέχεια θα προχωρήσει η επικοινωνία με την κοινοπραξία. 

Το πλεονέκτημα που δίνει η μεταβίβαση των “κόκκινων” δανείων σε εξωτερικές από την τράπεζα εταιρείες, είναι η ευελιξία που δεν έχουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Emeatimes, η ανάδοχος κοινοπραξία τόσο του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου όσο και και άλλων, έχει την δυνατότητα να προσφέρει προσωποποιημένα και ευέλικτα προγράμματα αποπληρωμής των υποχρεώσεων. 

Από την στιγμή που αντίθετα με τις τράπεζες δεν ελέγχεται από κάποιο συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και δεν είναι αναγκασμένες να ακολουθούν πιστά τις προσταγές της κεντρικής τράπεζας αλλά και του πλαισίου μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένες να λειτουργούν, οι ανάδοχες εταιρείες μπορούν να “απλώσουν” την διάρκεια αποπληρωμής ή ακόμα και να προχωρήσουν σε “κούρεμα” της υποχρέωσης, ειδικά σε πελάτες που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς προβλήματα. 

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ

Την συμφωνία ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα με δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

“η ΕΤΕ ανακοινώνει ότι υπέγραψε σύμβαση πώλησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο περίπου 12.800 μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις (περίπου 8.300 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα) προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο, με την κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων όπως υποβλήθηκε στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Κοινοπραξία πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου στην Cepal Hellas Financial Services S.A., η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου 4354/2015.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε, περίπου, 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το α’ τρίμηνο του 2019).

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ.”

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!