Ο Κωνσταντίνος Στέγκος υπέγραψε το ομολογιακό των 45 εκ ευρώ και το Porto Carras θα κάνει…καλό καλοκαίρι…!

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπογράφηκε, από την θυγατρική της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., σύμβαση ομολογιακού δανείου έως 45 εκ. Ευρώ και διάρκειας έως 30 μηνών. Το δάνειο θα καλυφθεί από διεθνή επενδυτικό οίκο. Η Εταιρεία παρέσχε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της καθώς και εμπράγματη ασφάλεια (ενεχύρο). Επίσης, εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της τελευταίας από την έκδοση του προαναφερόμενου ομολογιακού δανείου παρεσχέθη και από τις συνδεδεμένες με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. εταιρείες ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!