ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΩΣΣΑΣ-ΕΡΤ (Facebook)

Και τώρα που ακόμα μια δύσκολη προεκλογική μέρα τελειώνει και πριν πούμε καληνύχτες και ύπνο ελαφρύ, να πούμε οτι δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε νόμιμο, ούτε δίκαιο και πάνω από όλα δεν έπρεπε να γίνει πράξη, στέλεχος «με ηθικό πλεονέκτημα» να αξιοποιεί «κάποιες γνωριμίες, διασυνδέσεις και τα λοιπά».
Αυτά! Και «Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου»
Καληνύχτα… και καλή τύχη!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!