667 εκατομμύρια ευρώ, για να…κελαϊδάει ο Κορυδαλλός στον Ασπρόπυργο! Δρομολογείται επίσημα η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού!

Φυλακές Κορυδαλλού: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τη μετεγκατάσταση, ύψους 667 εκατ.

Φυλακές Κορυδαλλού © Eurokinissi
Φυλακές Κορυδαλλού © Eurokinissi

Στον «αέρα» βρίσκεται από χθες ο διαγωνισμός για τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που αφορά τη μετεγκατάσταση των Φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ που προκηρύσσει το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει στην 30ετία σε αξία τα 667 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους της της προκήρυξης, η αναθέτουσα αρχή του έργου, δηλαδή το υπ. Προστασίας του Πολίτη, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα της Σύμπραξης (ΙΦΣ), κατά τη λειτουργία του Έργου και μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Σύμπραξης, κατ’ εκτίμηση σε καθαρή παρούσα αξία, το ποσό των 617,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Παράλληλα, η αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του κατασκευαστικού έργου, με την καταβολή ποσού το όποιο εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το ακριβές ποσό των πληρωμών διαθεσιμότητας θα καθοριστεί κατά τη β’ φάση του διαγωνισμού και θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους μέσω της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το αρχικό ενδιαφέρον. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η προεπιλογή των ενδιαφερομένων που θα προχωρήσουν στη β’ βάση του διαγωνισμού. Στη φάση αυτήν θα διεξαχθεί ο ανταγωνιστικός διάλογος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο του έργου, βάσει του οποίου θα γίνουν οι μειοδοτικές προσφορές των ενδιαφερόμενων ΙΦΣ.

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ). Συνοπτικά, ο ΙΦΣ θα αναλάβει:

 1. την εκπόνηση όλων των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης και είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου,
 2. το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του έργου,
 3. τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια και με την επιφύλαξη ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό κόστος του έργου,
 4. την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης,
 5. την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης και τέλος
 6. την επιστροφή του έργου στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, στο τέλος της συμβατικής περιόδου.

Πού θα γίνει το έργο

Το ακίνητο όπου θα γίνουν οι νέες φυλακές χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου, σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων. Βρίσκεται σε μια περιοχή του Θριασίου, στη θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας», όπου και θα δημιουργηθούν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές του νέου πρότυπου Δικαστικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Αθηνών (ΔΣΣΑ) και θα στεγαστεί η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ).

Τα νέα κτίρια περιλαμβάνουν το κεντρικό συγκρότημα των Πτερύγων Κράτησης, καθώς και περιφερειακά κτήρια ειδικών χρήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΔΣΣΑ. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης είναι περίπου 32.000 τ.μ., με συνολική επιφάνεια ανωδομής περίπου 57.700 τ.μ. και υπόγεια δόμηση περίπου 30.000 τ.μ.

Συνοπτικά, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω κτίρια και υποδομές:

 • Κεντρική Πύλη Εισόδου
 • Πτέρυγες Κράτησης
 • 9 πτέρυγες Γενικής Κράτησης
 • ΚΕΘΕΑ και βοηθητικό κτίριο
 • ΟΚΑΝΑ-18ΑΝΩ και βοηθητικό κτίριο
 • Πτέρυγα Ευάλωτων Ομάδων
 • 2 πτέρυγες Σχολικής Εκπαίδευσης
 • ημιπτέρυγα Κρατουμένων ΑΜΕΑ
 • πτέρυγα εργαζομένων στις Κεντρικές Αποθήκες Φυλακών (ΚΑΥΦ)
 • πειθαρχικά κελιά
 • Κτίριο Διοίκησης
 • Δικαστικό Μέγαρο
 • Κλινικές (Γενική & Ψυχιατρική)
 • Ιατρείο
 • Εξωτερικά Ιατρεία
 • Βιβλιοθήκη – Γραμματειακές Υπηρεσίες
 • Σχολικό Συγκρότημα
 • Εργαστήρια Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Χώρο Λατρείας
 • Control Room – Φυλάκιο Φρουράς Σωφρονιστικού Καταστήματος
 • Κέντρο Ενέργειας – Χώρο υποστηρικτικών υποδομών (δεξαμενές καυσίμων, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, κεντρικό λεβητοστάσιο κ.λπ.).
 • 18 υπερυψωμένες σκοπιές ελέγχου
 • Κτίριο Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ)
 • Πύργο ελέγχου-εποπτείας στο κτίριο ΔΜΔΑ
 • Λοιπούς ισόγειους κοινόχρηστους χώρους (προαύλια, γήπεδα, χώροι συνάθροισης κ.λπ.).

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Προαύλια πτερύγων
 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Χώρους πρασίνου
 • Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις – Ελικοδρόμιο
 • Υποδομές ύδρευσης, άρδευσης, ομβρίων, πυρόσβεσης
 • Κέντρο Ενέργειας

Πιο αναλυτική τεχνική περιγραφή του Έργου θα χορηγηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του διαγωνισμού.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!