Αρχιεπισκοπικές “Διαδρομές” της ελληνικής γλώσσας με Τηλεσεμινάρια για 300 εκπαιδευτικούς στις ΗΠΑ!

Στις αρχές Οκτωβρίου μετατέθηκαν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή διεξάγονται με ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) σε εξεταστικά κέντρα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια και Νότια Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία και την Ελλάδα.

Ωστόσο, μέσα στον Μάιο πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεσεμινάρια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, για την παρουσίαση των «Διαδρομών στην ελληνική γλώσσα» και για την ενημέρωση σχετικά με τις «Παγκόσμιες Εξετάσεις Ελληνομάθειας».

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 300 εκπαιδευτικοί από διάφορες Πολιτείες της Αμερικής, με εισηγητή τον πρόεδρο του ΚΕΓ, καθηγητή Ιωάννη Καζάζη.

Οι «Διαδρομές», οι οποίες προσφέρονται φέτος για 12η χρονιά, αποτελούν το καθιερωμένο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας και περιλαμβάνουν 450 ώρες επιμόρφωσης σε διάστημα δεκαμήνου, ενώ διεξάγονται καθ’ ολοκληρίαν εξ αποστάσεως.

Το πρόγραμμα έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθείται ετησίως από δεκάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πιστοποιούνται με επίσημους τίτλους του υπουργείου Παιδείας.

Ως αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος σπουδών, μοριοδοτείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο που εξειδικεύονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.

Υποψήφιοι, πέραν των Ελλήνων εσωτερικού, είναι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από δεκάδες ξένων χωρών από όλο τον κόσμο. Οι «Εξετάσεις Ελληνομάθειας» διενεργούνται από το ΚΕΓ, με τα 160 εξεταστικά του κέντρα σε όλο τον κόσμο, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες» (ΚΕΠΑ) που ισχύουν για τις 24 γλώσσες των χωρών της ΕΕ.

Πιστοποιούν, κάθε χρόνο από το 1999 χιλιάδες υποψηφίων που επιθυμούν να κατοχυρώσουν επισήμως τις γνώσεις της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Οι παρεχόμενοι τίτλοι είναι εξαργυρώσιμοι στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, βάσει του ευρωπαϊκού Προσοντολογίου.

Οι υποψήφιοι προέρχονται από την Ελλάδα και άλλες 67 χώρες. Ειδικά στους μαθητές των αμερικανικών γυμνασίων κατόχους επίσημων τίτλων ελληνομάθειας του ΚΕΓ τα υπουργεία παιδείας των καθέκαστα αμερικανικών πολιτειών χορηγούν –κατόπιν διμερούς συμφωνίας– τη λεγόμενη Seal of Biliteracy, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για να αναγνωριστούν credit points από τα αμερικανικά πανεπιστήμια και κολλέγια όπου πρόκειται αυτοί να φοιτήσουν με έκπτωση διδάκτρων.

«Το ΚΕΓ δεν είναι απλώς ένας αδιάβλητος και επαρκής μηχανισμός διεξαγωγής εξετάσεων και επιμόρφωσης. Για την επιτυχία των ανωτέρω σκοπών του, δημιούργησε –σε χρόνο ανύποπτο, με αφετηρία το 1996– ένα σύνολο ψηφιακών μέσων για την υποστήριξη όλων των δράσεών του είτε εκ του σύνεγγυς είτε και κυρίως εξ αποστάσεως», επισήμανε ο κ. Καζάζης, αναφερόμενος στα Λεξικά της Αρχαίας, της Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής, στα Σώματα κειμένων της Αρχαίας, Μεσαιωνικής και της Νέας Λογοτεχνίας , στην ψηφιακή βιβλιοθήκη μελετών και εργαλείων επεξεργασίας όλων αυτών των υλικών, σε ένα σύνολο 2000 διδακτικών σεναρίων, στους πολυμεσικούς πόρους για τον εμπλουτισμό του γλωσσικού μαθήματος και βεβαίως στα ψηφιακά μέσα για την Ελληνική ως Β’/ Ξένης Γλώσσας, που είναι αναρτημένα και ελεύθερα προσβάσιμα μέσα από την ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. www.greek-language.gr .


ΠΗΓΗ : ΑΜΠΕ

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!