Βάζει…μάσκα καί επαναλειτουργεί το Ελληνικό Προξενείο της Μελβούρνης

Με ανακοίνωσή του το  Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη πληροφορεί ότι, από την 1 Ιουνίου 2020 θα είναι ανοικτό για το κοινό, προσωρινά και μέχρι νεοτέρας, αναλόγως των οδηγιών και των εξελίξεων σχετικά με την πανδημία του ιού COVID-19.

Το καθεστώς λειτουργίας της προξενικής Αρχής ορίζεται, πλέον, ως ακολούθως, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

  • Η πρόσβαση του κοινού στο Γενικό Προξενείο θα είναι δυνατή μόνον κατόπιν τηλεφωνικά προκαθορισμένων συναντήσεων.  Η μέχρι προ τινός δυνατότητα προσέλευσης, κυρίως κάθε Τετάρτη, χωρίς τηλεφωνική προσυνεννόηση παύει να ισχύει.
  • Η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στους χώρους του Γενικού Προξενείου θα επιτρέπεται μόνον με τη χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών μίας χρήσης, που θα πρέπει να έχει μαζί του όποιος ή όποια εισέρχεται στο χώρο.  Εννοείται πως οι ενδιαφερόμενοι, κατά την αναμονή και την εξυπηρέτησή τους, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.
  • Ο μέγιστος αριθμός των εξυπηρετουμένων και σε αναμονή ατόμων εντός της προξενικής Αρχής δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) ανά πάσα στιγμή.
  • Τηλεφωνικά προγραμματισμένες συναντήσεις κατά το διάστημα από 23 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2020, που ακυρώθηκαν λόγω εφαρμογής των μέτρων περιστολής των εργασιών του Γενικού Προξενείου, δεν δύνανται να μεταφερθούν χρονικά και θα πρέπει, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, να προγραμματισθούν εκ νέου.  Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε ως άνω κατηγορία θα έχουν προτεραιότητα.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέτρα επανόδου στην κανονικότητα έχουν προσωρινό χαρακτήρα κι ενδέχεται να τροποποιηθούν αναλόγως προς τις τοπικές συνθήκες, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων ελληνικών και αυστραλιανών υπηρεσιών.

Καλούνται όλοι οι συμπατριώτες και συμπατριώτισσες στις πολιτείες της Βικτώρια και της Τασμανίας να επιδείξουν πνεύμα κατανόησης και υπευθυνότητας, ώστε να αποφευχθεί η διακινδύνευση της υγείας όλων μας.


ΠΗΓΗ : Νέος Κόσμος

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!