Ανάσα! Μετά την ανασύσταση του Γαλλογερμανικού άξονα με τη δημιουργία ταμείου 500 δις, η Ελλάδα ελπίζει σε 5 εκ στήριξη..

Η γαλλογερμανική πρόταση μετά τη συνάντηση Μακρόν-Μέρκελ, για τη  δημιουργία ενός ταμείου  ύψους 500 δισ. ευρώ δεν συνιστά “ευρωομόλογο” καθώς το νέο χρέος που θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει την κοινή και εις ολόκληρο εγγύηση των κρατών μελών της ΕΕ.

Επίσης, δεν συνιστά ένα χρηματοδοτικό εργαλείο εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως θα ήθελαν οι Γάλλοι κάτι που σημαίνει ότι η τελική διαπραγμάτευση συνδέεται με τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Από την άλλη όμως, η πρόταση Γαλλίας-Γερμανίας θέτει ουσιαστικές βάσεις αλληλεγγύης καθώς ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε χώρες που έχουν πληγεί υπό μορφή επιχορήγησης και όχι υπό μορφή δανείου κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα που θα δοθούν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα βαρύνουν το δημόσιο χρέος.

Το ποσό των 500 δις. ευρώ είναι μικρότερο από αυτό που –θεωρητικά- έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Οικονομία εν μέσω ύφεσης. Ωστόσο, συνιστά “καθαρή ενίσχυση” δηλαδή δεν υπάρχει η έννοια της “μόχλευσης” μέσω τραπεζών ή άλλων μηχανισμών. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος κατανομής των πόρων μεταξύ των χωρών-μελών θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Τα οφέλη για την Ελλάδα

Ειδικά για την Ελλάδα, το κρίσιμο είναι οι ανάγκες να υπολογιστούν βάσει οικονομικών και όχι υγειονομικών κριτηρίων. Αν τα κριτήρια που θα επικρατήσουν θα είναι το ύψος της ανεργίας, η έκθεση της χώρας στην παροχή υπηρεσιών (δηλαδή στην εστίαση και στον τουρισμό που αναμένεται να πληγούν περισσότερο) αλλά και η έκταση της ύφεσης, τότε το ποσό που θα αναλογεί στην χώρα θα είναι σημαντικό.

Ουδείς προς το παρόν διακινδυνεύει ασφαλή πρόβλεψη για ποσά αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσά άνω των 5 δισ. ευρώ. Αυτό που φαίνεται να έχει αποφασιστεί είναι ότι οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει η κάθε χώρα δεν θα είναι συνάρτηση του ύψους της βοήθειας αλλά και της συμμετοχής στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δηλαδή οι πιο αδύναμες χώρες –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- μπορούν να βγουν σαφώς κερδισμένες.

Για το που θα κατευθυνθούν τα χρήματα και ποιοι θα είναι όροι, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και αναμένεται να διαρκέσουν πολλές εβδομάδες. Φαίνεται όμως ότι ο στόχος είναι η τόνωση των επενδύσεων κάτι που προκύπτει και από το κοινό ανακοινωθέν: χρήση των πόρων υπέρ της επιτάχυνσης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής διάστασης της υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης και για τη θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας.

Η αναφορά στο ανακοινωθέν για “υγιείς οικονομικές πολιτικές και προγράμματα μεταρρυθμίσεων” προφανώς και παραπέμπουν σε προϋποθέσεις. Δεδομένου όμως ότι η Ελλάδα ήδη διανύει περίοδο μεταμνηνιακής εποπτείας και ήδη υλοποιεί προγράμματα μεταρρυθμίσεων, δύσκολα θα ζητηθούν αυστηρότεροι όροι από αυτούς που ήδη επιβάλλονται. Ο δρόμος βέβαια είναι ακόμη μακρύς και οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του πακέτου των 500 δις. ευρώ θα περάσουν ακόμη από πολλά κύματα.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!